Leadership

Dr Indumathi M Nambi


Mr K.Sivaraman


Dr. Sriram Krishnan


Dr. Hiran Vedam


Advisors

Prof. Ashok Jhunjhunwala

Dr. Mahesh V Panchagnula

Mr. Raghuttama Rao

Dr. Ashwin Mahalingam

Dr. Srikanth Rajan


Mr Lalit Chordia


Mr. P. Senthilnathan

Mr. Pradip Subramaniam


Dr. R. Brakaspathy


Organizing team

Asha Panwar


Sanjelyn


Kanchana


Past Members

Ms. Ramya Gopinath


Mr. Balaji


Ms. Gayathri


Mr. Srivathsan


Ms Samvita Kalyan


Ms Dhivya Vinnarasi


Mr. Karthik G