CZC 2019 Advisors, Mentors and Judges

Dr Ashok Jhunjhunwala

Profle…

Dr Lalit Chordia

Profle…

Dr Mahesh Panchagnula

 

Mr. P Senthilnathan

Mr Raghuttama Rao

Profle…

Mr Pradip Subramaniam

Profle…

Dr Ashwin Mahalingam

Profle…

Dr R. Brakaspathy

Mr Rajan Srikanth

Profle…

Mr.K.S.Ramanujan

Mr.Sampath Subramaniam

Dr.Samresh Dwivedi

Mr. Rajendran Sudarsanam

Mr. Chandu Nair

Dr.Shantha Shankar K

Mr. E Nandakumar

Mr.S Ravichandran

Dr.Ramesh Srinivasan

Mr. S. Gopal

Mr. Subra Iyer

Ms.Jui Joshi

Ms.Ami Shah

Dr.Premnath Venugopalan

Dr.Tiju Thomas

Dr.Satyanarayanan Chakravarthy

Dr.Ravikrishna R

Mr.Mukundan Narasimhan

Dr.Kurian Joseph

Mr. Srinivasan Viswanathan

Mr.Narasimhan Santhanam

CZC 2018 – Advisors & Mentors

Dr Ashok Jhunjhunwala

Profle…

Mr Rajan Srikanth

Profle…

Dr Vinu

Profle

Mr Raghuttama Rao

Profle…

Sarath Naru

Profle…

Dr Hiran Vedam

Profle…

Mr Pradip Subramaniam

Profle…

Dr Lelitha Devi

Profle…

Mr Mukundan Narasimhan

Profle…

Dr Ashwin Mahalingam

Profle…

Dr Ravi Krishna

Profle…

Dr Aravind Kumar Chandiran

Profle…

Dr Lalit Chordia

Profle…

Dr Prakash Maiya

Profle…

Jagannath Samavedam

Profle…

Dr Sriram Krishnan

Profle…

Dr Abdus Samad

Profle…

Dr Srinivasa Reddy

Profle…

Sriram Narasimhan

Profle…

Mr Rajendran

Profle…

Dr Ranga Rao

Profle…

Krishnamurti Rao

Profle…

Dr Gowri Kowtha

Profle…

Achuthan Nedunghat

Profle…

Dr. Narayanan Menon Komernath

Profle…

Dr. Anand Krishnasamy

Profle…

Vignesh Nandakumar

Profle…

Dr Qadeer Ahmad Khan

Profle…

Dr K Shanti Swarup

Profle…