CZC Advisors, Mentors and Judges

Dr Ashok Jhunjhunwala

Profle…

Mr.K.S.Ramanujan

Mr. E Nandakumar

Dr Lalit Chordia

Profle…

Dr R. Brakaspathy

Mr. P Senthilnathan

Dr Mahesh Panchagnula

 

Mr.Sampath Subramaniam

Dr.Shantha Shankar K

Mr Raghuttama Rao

Profle…

Dr.Samresh Dwivedi

Dr Ashwin Mahalingam

Profle…

Mr Rajan Srikanth

Profle…

Mr Pradip Subramaniam

Profle…

Mr. Chandu Nair

Mr.S Ravichandran

Dr.Ramesh Srinivasan

Mr. S. Gopal

Dr.Tiju Thomas

Mr. Subra Iyer

Vignesh Nandakumar

Profle…

Ms.Jui Joshi

Dr Qadeer Ahmad Khan

Profle…

Dr K Shanti Swarup

Profle…

Ms.Ami Shah

Dr.Premnath Venugopalan

Dr.Satyanarayanan Chakravarthy

Dr.Kurian Joseph

Mr. Srinivasan Viswanathan

Mr.Narasimhan Santhanam

Dr Vinu

Profle

Dr. Anand Krishnasamy

Profle…

Sarath Naru

Profle…

Dr Hiran Vedam

Profle…

Dr Lelitha Devi

Profle…

Mr Mukundan Narasimhan

Profle…

Dr Ravi Krishna

Profle…

Dr Aravind Kumar Chandiran

Profle…

Dr Prakash Maiya

Profle…

Jagannath Samavedam

Profle…

Dr Sriram Krishnan

Profle…

Dr Abdus Samad

Profle…

Dr Srinivasa Reddy

Profle…

Sriram Narasimhan

Profle…

Mr Rajendran

Profle…

Dr Ranga Rao

Profle…

Krishnamurti Rao

Profle…

Dr Gowri Kowtha

Profle…

Achuthan Nedunghat

Profle…

Dr. Narayanan Menon Komernath

Profle…